กรุณาโอนเงินจากบัญชี
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
เพื่อความรวดเร็วในการฝาก
- กรุณาใช้เลขบัญชีที่ระบุโอนมาเท่านั้น
- หลังจากโอนเงินเสร็จ ระบบจะเติมเครดิตเข้าอัตโนมัติ ภายใน 10-30 วินาที
- หากเกิน 5 นาที แล้วเครดิตยังไม่เข้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่